Delta!

Berätta en insats för solidaritet (Rubrik till insatsen för solidaritet)

Kategori

Insats för solidaritet gjort av ett kollektiv

Land

Stad

Stad

Berätta kortfattad om insatsen för solidaritet

Video adress (Youtube, Vimeo)

Namn eller pseudonymn:

E-postadress (publiceras inte)

Skicka mig mer info om Solidaritet

Jag beställer ett solidaritetsbrev som utkommer 12 gånger per år