Solidaarista toimintaa

Vanhuksen kanssa ulkoilu. Naapurin kukkien kastelu. Eri messuilla vapaaehtoisena.