Hyviä tekoja arjessa

Olen tukenut vanhusta arjessa ja tehnyt vapaaehtoista auttamistyötä. Olen myös pitänyt huolta ympäristöstä kierrättämällä.