Amnestyn ja Unicefin tukeminen

Kaksi viikkoa sitten aloitin Amnestyn tukemisen ja olen tukenut myös Unisefiä.